IT-Palvelut Ohjeet ja FAQ

Opiskelijoille

Bloomberg

Bloomberg

Opiskelijan ohjeet Bloomberg -tietokannan käyttöön

 

Bloomberg Lab on oppimisympäristö Vaasan yliopiston kampuksella, Fabriikki -rakennuksessa, huone F351B. Laboratorio on varustettu 12 Bloomberg -päätelaitteella. Opiskelijat, opettajat ja tutkijat voivat seurata, simuloida ja analysoida Bloombergin reaaliaikaista dataa pääomasta ja uutisista ympäri maailmaa.

Bloomberg -päätelaitteiden kautta saatavan datan ja uutisten lisäksi Bloomberg -oppimisympäristö koostuu Bloomberg for Education -portaalista. Opiskelijat voivat siirtyä portaaliin Bloomberg Labin päätelaitteiden kautta. Vaasan yliopistolla on 150 maksutonta lisenssiä vuodessa, joiden avulla opiskelijat voivat käyttöö Bloomberg for Education -portaalia etänä. Kohdistamme lisenssit Vaasan ulkopuolella asuville maisteriopiskelijoille. Jos haluat saada lisenssin, ota yhteyttä jompaankumpaan seuraavista henkilöistä:

John Kihn, yliopisto-opettaja, john.kihn@uwasa.fi 

Stig Xenomorph, tutkijatohtori, stig.xenomorph@uwasa.fi 

 

Molemmat työkalut, päätelaitteet sekä Bloomberg for Education -portaali, on integroitu Vaasan yliopiston eri kursseille.

 

Lisätietoja Bloomberg Labista löytyy täältä.

 

Bloomberg käyttäjätilit

 

Tarvitset kaksi käyttäjätiliä käyttääksesi Bloombergin toimintoja:

1) Bloomberg käyttäjätili: Käyttäjätili, jonka luot ja jota käytät Bloomberg -päätteiden kanssa Bloomberg Labissa, Tervahovi D218 ja  

2) Opiskelijan käyttäjätili: Käyttäjätili, jonka luot ja jota käytät, kun siirryt Bloomberg for Education portaaliin  https://portal.bloombergforeducation.com/sign_up.  

 

Kun haluat käyttää kaikkia Bloombergin toimintoja (data, analyysit, uutiset jne.), käytät Bloomberg -tiliäsi laboratoriossa. Kun opettaja on integroinut kurssilleen Bloombergin valmiit oppimismoduulit, videot ja muut valmiit opetusmateriaalit, käytät Bloomberg for Education -portaalia opiskelijan tilillä. Voit käyttää samaa käyttäjätunnusta ja salasanaa luodessasi tilejä 1) ja 2). Silti molemmat tilit on luotava erikseen. Alta löydät tarkempia ohjeita tilien 1) ja 2) luomisesta.

 

 1. Ohjeet Bloomberg käyttäjätilin luomiseen

  

 • Voit käyttää Bloomberg Labia vapaasti Tervahovin aukioloaikoina. Ovi on auki, eikä sinun tarvitse tehdä ennakkovarausta. Jos laboratoriossa on meneillään luento, se on varattu opiskelijoille ja opettajille. Voit tarkistaa luentoajat Pepistä (välilehti Huonevaraukset) tai laboratorion oven vieressä olevasta näytöstä.

 

 • Kirjaudu sisään mille tahansa päätelaitteelle samalla tapaa kuin kirjaudut Vaasan yliopiston käyttäjätilillesi.

 

 • Avaa Bloomberg kaksoisnapauttamalla Bloomberg -kuvaketta.

  

 

 • Kun ohjelma on avattu, paina Bloomberg -näppäimistön suurta vihreää -näppäintä (jota kutsutaan myös Enter -näppäimeksi; tai napsauta hiirtä).

  

Kun kirjautumisnäyttö tulee näkyviin, luo käyttäjätilisi napsauttamalla ”Create a New Login” (eli luo uusi käyttäjätili, kun yllä oleva näyttö pyytää sitä).

  

 

 • Uuden käyttäjätilin luominen on yksinkertainen nelivaiheinen ohjattu prosessi: (1) aloitus, (2) käyttäjätiedot, (3) vahvistus ja (4) salasanan luominen.

Vinkkejä:  

 • Voit ohittaa Bloombergin ehdottaman kirjautumisnimen ja luoda oman käyttäjätunnuksesi, joka on helpommin muistettavissa. Käyttäjätunnus kannattaa kirjoittaa muistiin riippumatta siitä käytätkö Bloombergin ehdottamaa tai itse valitsemaasi tunnusta.
 • Pidä puhelin ja/tai sähköposti valmiina vahvistusta varten (sinulle annetaan vain rajoitettu aika vahvistuskoodin vastaanottamisesta siihen asti, kun sinun odotetaan syöttävän sen oikein).
 • Tarkista vielä, että annoit varmasti oikean puhelinnumeron. Sinun on annettava puhelinnumero kahdesti, mutta voit käyttää samaa numeroa molemmissa pakollisissa puhelinnumerokentissä.
 • Voit täyttää vain pakolliset kentät ja jättää valinnaiset kentät suurelta osin huomiotta.

 

 • Kirjaudu sisään uudella Bloomberg -käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi.

  

Jos käyttäjätunnuksen luomisessa (vaihe 5) tulee ongelmia, katso dokumentti: Create New Bloomberg Login Fact Sheet - English (bloomberglp.com).  

  

 

 1. Ohjeet Opiskelijan käyttäjätilin luomiseen

 

 • Mene Bloomberg Labiin.
 • Kirjaudu sisään mille tahansa päätelaitteelle samalla tapaa kuin kirjaudut Vaasan yliopiston käyttäjätilillesi.
 • Avaa Bloomberg napsauttamalla Bloomberg -kuvaketta.
 • Kun ohjelma on avattu, paina Bloomberg -näppäimistön suurta vihreää -näppäintä (jota kutsutaan myös Enter -näppäimeksi; tai napsauta hiirtä).

  

Kun kirjautumisnäyttö tulee näkyviin, kirjaudu tilillesi.

 • Kun olet kirjautunut tilillesi ja Bloomberg -järjestelmä on auki, kirjoita komentoriville ”BMC” ja paina vihreää -näppäintä (voit myös etsiä BMC -toimintoa ja napsauttaa sitä hiirellä).
 • Tämän pitäisi tuoda sinut BMC:n verkkosivustolle.

  

Napsauta sitten “Sign Up - Rekisteröidy” (for Learners eli opiskelijoille) ja käy läpi käyttäjätilin luomisprosessi (varmista, että käytät sähköpostiosoitteenasi Vaasan yliopiston virallista sähköpostiosoitettasi).

Kahdesta vaihtoehdosta luot opiskelijan tilin (Learner’s account). Toinen tili, Professor -tili, on vain opettajien käytettävissä. Rekisteröitymisen jälkeen sinulla on pääsy Bloomberg for Education -portaaliin. Se sisältää runsaasti materiaaleja, joita opiskelet kurssiesi aikana, katso etukäteen!

 

Ohjeet opiskeluun Bloomberg for Education -portaalissa ja Bloomberg Market Concepts (BMC) -kurssin suorittamiseen (LASK2058)

Vaasan yliopiston opettajat yhdistävät Bloombergin opetus- ja oppimateriaaleja osaan kurssivaatimuksista. Materiaalit koostuvat verkko-oppimismoduuleista, videoista ja tapaustutkimuksista. Nämä materiaalit ovat Bloomberg for Education -portaalissa https://portal.bloombergforeducation.com/sign_up. Opettajat ilmoittavat sinulle, mitkä Bloomberg for Education -portaalin materiaalit kuuluvat kurssin oppimisvaatimuksiin. Lisäksi he antavat sinulle määräajan kurssivaatimusten täyttämiselle ja seuraavat edistystäsi portaalin kautta.

 

Bloomberg Market Concepts (BMC) -kurssisertifikaatti osoittaa, että opiskelijalla on tuntemusta rahoitusmarkkinoista, Bloombergin päätelaitteiden käytöstä, sekä tietoa Bloombergin toiminnoista ja analytiikasta. Eri kurssit – erityisesti rahoituksen ja taloustieteen opinto-ohjelmissa – hyödyntävät BMC -kurssin moduuleja opintovaatimuksina. Kun läpäiset moduulit eri kursseja opiskellessasi, keräät osan tai olet jopa suorittanut kaikki BMC -kurssin moduulit. Kun olet suorittanut kaikki tarvittavat moduulit, voit ladata todistuksen. Lähettämällä tämän todistuksen opintokoordinaattorillesi ansaitset yhden (1) opintopisteen. Tämä pätee niihin opinto-ohjelmiin, jotka ovat sisällyttäneet BMC -kurssin osaksi opetussuunnitelmaansa: Laskentatoimen ja rahoituksen kandidaattiohjelma, Taloustieteen kandidaattiohjelma, Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma, Taloustieteen maisteriohjelma ja Rahoituksen maisteriohjelma (Finance). UNIVAASA -kurssin koodi BMC (Bloomberg Market Concept) -kurssille on LASK2058.

Voit opiskella BMC -kurssin moduuleja Bloomberg Labissa Bloomberg -päätelaitteen kautta. Päätelaitteiden kautta pääset Bloomberg for Education -portaaliin, josta löydät moduulit. Kuten tämän ohjeasiakirjan alussa on mainittu, meillä on 150 lisenssiä vuodessa, joiden avulla opiskelijat voivat käyttää Bloomberg for Education -portaalia etänä. Jos haluat kysyä lisenssiä, ota yhteyttä John Kihniin tai Stig Xenomorphiin.

Voit suorittaa BMC -kurssin myös ”yksittäisenä kurssina” eli opiskella kurssia itsenäisesti, ei keräämällä moduuleja osana muiden kurssien opintovaatimuksia. Luultavasti on kuitenkin hyödyllisempää kerätä moduulit muiden kurssien opiskelun ohella. BMC -kurssin suorittaminen yksittäisenä kurssina sopii parhaiten pian valmistuville opiskelijoille (BMC -moduuleja ei ole integroitu eri kursseihin ennen lukukautta 2021-2022).

 

Ohjeet Bloomberg -päätelaitteiden käyttöön

Toinen tapa käyttää Bloomberg -palvelua on käyttää Bloomberg -päätelaitteita laboratoriossa. Osana opintovaatimuksia opettajat antavat erilaisia tehtäviä, joissa käytät Bloomberg -päätelaitteita itsenäisesti: sen dataa, uutisia, analyysejä ja simulaatioita. Täältä löydät ohjeet Bloomberg -päätelaitteiden käyttämiseen. Parhaiten opit kuitenkin kokeilemalla ja tutkimalla päätelaitteita itsenäisesti – vietä siis aktiivisesti aikaa laboratoriossa! Osaaminen Bloomberg -päätelaitteen käytöstä on suuri etu työelämässä!

Huomioi, että Bloomberg -tietokanta on erinomainen työkalu pro gradu -tutkielman valmistelussa. Tietokanta toimii erinomaisena tietolähteenä tutkielman empiiriseen tutkimusosaan.