IT-Palvelut Ohjeet ja FAQ

Henkilökunnalle

Poissaoloviesti Outlookissa

Klikkaa File

Klikkaa Automatic Replies

1. Valitse Send automatic replies

2. Klikkaa Only send during this time range jos haluat lähettää poissaoloviestiä tietyllä aikavälillä

3. Aseta alku- ja loppupäivämäärä poissaoloviestille

4. Kirjoita poissaoloviesti

Jos haluat asettaa yliopiston ulkopuolelta tuleville viesteille erilaisen poissaoloviestin niin klikkaa Outside My Organization, kirjoita poissaoloviesti Outside My Organization -välilehdelle ja klikkaa OK kun viestisi on valmis