Tietosuoja

EU:n tietosuoja-asetusuudistus

Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalait ovat uudistumassa. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. Monet periaatteet säilyvät ennallaan, mutta tietosuoja-asetus tuo myös uusia tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita, joihin rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden on valmistauduttava. Tietosuoja-asetuksen rikkomisesta voi seurata muun muassa sakkoja tai henkilötietojen käsittelykielto.

Uuden tietosuoja-asetuksen myötä jokaisen Vaasan yliopistossa työskentelevän on suoritettava aiheeseen liittyvä verkkokoulutus. Koulutus sisältää tietosuojan tärkeimmät aihepiirit ja pääperiaatteet sekä johdatuksen keinoihin, joilla tehokas tietosuoja voidaan toteuttaa. Tietosuoja-asetuksen noudattamisen kannalta on tärkeää, että jokainen yliopistossa työskentelevä suorittaa koulutuksen mahdollisimman pian. Jatkossa myös uusien työntekijöiden tulee suorittaa koulutus perehdytyksen yhteydessä.

Lisätietoja EU:n uudesta tietosuoja-asetuksesta: eugdpr.org sekä Vaasan yliopiston tietosuojavastaavalta.

Aloita koulutus
Kirjaudu VY:n tunnuksilla muodossa tunnus@uwasa.fi
Koulutuksen ohjeet Messissä

Tallennettujen henkilötietojen tarkistus

Voit tarkistaa Vaasan yliopiston järjestelmiin tallennetut henkilötietosi seuraavasti:
Opiskelijat: Peppi
Henkilökunta: SAP Portal
Muut käyttäjäryhmät: Ota yhteys kirjaamoon

Rekisteröidyn oikeudet

Vaasan Yliopisto antaa jokaiselle pyydettäessä tiedon hänen omien henkilötietojensa käsittelystä ja niiden käsittelyn perusteesta Tämä edellyttää tunnistautumista. Tietoja pyytävän henkilön tulee ottaa yhteyttä Vaasan Yliopiston kirjaamoon ja esittää voimassa oleva henkilöllisyystodistus tai tunnistautua muulla luotettavalla tavalla. Näin henkilötiedot suojataan sivullisilta ja oikeudettomilta tiedusteluilta.

Jos tiedoissa on epätarkkuuksia tai virheitä, Vaasan Yliopisto oikaisee ne tästä tiedon saatuaan ja viimeistään saatuaan rekisteröidyltä tätä koskevan pyynnön.

Henkilötiedot poistetaan tai niiden käsittelyä rajoitetaan asianomaisen henkilön vaatimuksesta, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua huomattavan tärkeää ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kääntyä tietosuojavaltuutetun toimiston puoleen, milloin katsoo etunsa sitä vaativan.

Vaasan yliopiston järjestelmien tietosuojailmoitukset

Muut dokumentit